Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Bakläxa för Transportstyrelsen - Regeringen begär ny miljöklass för blyfri flygbensin.

15 March 2010

Regeringen har i beslut den 4 mars 2010 uppdragit åt Transportstyrelsen att ta fram ett förslag till specifikation för en svensk miljöklass för blyfri flygbensin. Beslutet öppnar dörren för en sänkning av flygbensinskatten med hänsyn till bränslets miljöegenskaper.

Regeringsbeslutet skall ses mot bakgrund av regeringens uppdrag från den 11 juni 2009 till Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa en svensk miljöklass för blyfri flygbensin,( https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=10731) och styrelsens svar till regeringen (https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=14150).

I sitt svar till regeringen (091215) avstod Transport- styrelsen att lämna något förslag.

Det är mycket ovanligt att regeringen går emot sina egna fackmyndigheter men Hjelmco Oil:s totala avståndstagande till Transportstyrelsens utredning (https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=14767) KSAK:s, (http://ksak.se/dok/regering201001Transportstyrelsensflygbensin.doc) samt flygbranschens avståndstagande i form av gemensam skrivelse från Allmänflygrådet (https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=15163) som representerar 11 svenska flygorganisationer, har varit varit vägledande.

Transportstyrelsen skall enligt det nya regeringsuppdraget tillsammans med Vägverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ta fram den nya specifikationen som skall anges i en bilaga till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 augusti 2010.

I skälen för regeringens beslut meddelas bl.a. att man inte delar Transportstyrelsens uppfattning att ett flygplan som kräver blyad flygbensin skulle tankas med blyfri flygbensin på grund av sitt lägre pris eftersom flygplansägare enligt regeringen då skulle riskera "tekniska problem och haverier".

Därtill menar regeringen att Transportstyrelsen kan ha underskattat de positiva hälso- och miljöeffekterna av en svensk miljöklass för blyfri flygbensin.

All heder åt Andreas Carlgren och Miljödepartementets personal

Det nya regeringsuppdraget framgår av PDF-fil högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map