Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Svenskt allmänflyg vädjar till Regeringen ang. särskild miljöklass för blyfri flygbensin

27 February 2010

I en uppmärksammad manifestaion som samlat i stort sett allt allmänflyg i Sverige vädjar 11 svenska flygorganisationer (Allmänflygrådet) till regeringen att fortsätta att driva frågan om inrättandet av en särskild miljöklass för blyfri flygbensin.

Allmänflygrådets skrivelse till regeringen framgår av PDF-fil uppe i högra hörnet.

I skrivelsen påtalar Allmänflygrådet att Transportstyrelsen lämnat felaktiga slutsatser bl.a i flygsäkerhetsfrågor i samband med avrapporterande av ett regeringsuppdrag angående förutsättningarna att inrätta en svensk miljöklass för blyfri flygbensin. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map