Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Lägre skatt på blyfri AVGAS ?

20 July 2009

Regeringen har lagt ut ett uppdrag till Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för miljöklassificering av flygbensin. En miljöklassificering av flygbensin innebär möjligheter att få en differentiering av skattesatserna så att ex.vis oblyad flygbensin erhåller lägre skatt än blyad flygbensin.

I dagsläget är skatten lika för blyad och oblyad flygbensin.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2009

Läs mer om regeringsuppdraget i PDF-filen uppe i högra hörnet.

Se även http://hjelmco.com/news.asp?r_id=9265

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map