Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Transportstyrelsen avstår från att föreslå särskild miljöklass för blyfri flygbensin.

12 January 2010

I en rapport till Regeringen avstår Transportstyrelsen från att föreslå en särskild miljöklass för blyfri flygbensin. Indirekt anger därmed transportmyndigheten att regeringen inte skall påbörja en av många efterlängtad miljöklassning av flygbränslen. Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag från sommaren 2009.

Rapporten är en stor besvikelse för Hjelmco Oil som är  ett världsledande bolag i utvecklingen av miljövänliga flygbränslen. I Sverige finns genom Hjelmco:s försorg sedan 1981 rikstäckande försäljning av en unik blyfri flygalkylatbensin på c:a 70 flygplatser.

När skatt infördes på flygbensin 2008 påfördes av misstag blyfri flygbensin skatt som om den vore högblyad eftersom miljöklassning saknas för flygbränslen.

Uppdraget från regeringen var att utreda hur detta skulle kunna lösas.

Rapporten är även en stor besvikelse för svenskt lätt flyg som i huvudsak använder flygbensin. och som fortfarande ett och halvt år efter skattens införande betalar en felaktig skatt. Blyfri flygalkylatbensin har nämligen en skatt som är 2:46 kr/liter högre än den skatt som påförs blyfri alkylatbensin för småbåtar.

Som orsaker till sitt ställningstagande anser Transportstyrelsen bl.a. att

det lätta flygets samhällsnytta är begränsad,

lägre skatt på blyfri flygbensin kan innebära problem med tillgänglighet för blyad flygbensin eftersom vissa flygplatser därvid kan tänkas övergå till att enbart hålla blyfritt flygbränsle,

piloter kan frestas att tanka ett billigare blyfritt bränsle med lägre skatt även om motorn kräver blyat bränsle,

flygtidsuttaget kan öka vid ett lägre bränslepris vilket resulterar i mer flygbuller och mer avgasutsläpp.

 

Transportstyrelsens rapport har förvånat många och det kan med skäl ställas frågan:

Vad kan ha fått styrelsen att avstå från att medverka till en bättre miljö genom renare och blyfria flygbränslen?

Transportstyrelsens egen instruktion är mycket tydlig som i sin § 1 anger att:

"Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Förordning (2009:1451)."

Om inte flygbranschen genom sin fackmyndighet Transportstyrelsen aktivt stöds i sitt miljöarbete kommer det i slutändan inte att tillåtas finnas något flyg kvar. Därmed rycks även på sikt mattan undan för myndighetenhetens egen avgiftsbaserade verksamhet.

 

Rapporten återfinns högst uppe till höger som PDF.

Se även http://hjelmco.com/news.asp?r_id=9265

            http://hjelmco.com/news.asp?r_id=10731

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map