Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Vänsterpartiet söker eliminering av bly i flygbensin

23 November 2017

Vänsterpartiets Jens Holm har i skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP) undrat vilka åtgärder regeringen är beredd att ta för att minimera miljöbelastningen från bly i flygbensin.

Läs Jens Holms fråga och Karolina Skogs svar längst upp till höger.

Det skall noteras att skatt infördes på flygbensin år 2008 och att under fem år betalades skatt till staten för bly som inte fanns i blyfri flygbensin. Därtill gäller att blyfri flygbensin är s.k. alkylatbensin med bättre miljöegenskaper än vanlig alkylatbensin. 

Trots detta medger ej staten idag år 2017 att blyfri flygalkylatbensin beskattas som vanlig alkylatbensin där skattesatsen för den senare är 1:87 kr/liter lägre.

Statens intresse att gynna miljöbränslen är således inte trovärdigt utan sker selektivt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map