Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Skattesänkning och prisjustering per 1 juli 2019

30 June 2019

Den 1 juli 2019 sänks skatten för AVGAS och Jet-A1. Sänkningen för Hjelmco AVGAS 91/96 UL är 13 öre/liter och för Hjelmco AVGAS 100 LL 15 öre/liter. För Jet-A1 sänks skatten med 10 öre/liter.

Den ökade oron vid Hormuzsundet har medfört ökade bensinpriser under de senaste veckorna. Samtidigt har den svenska kronan stärkts något mot USA-dollarn. Priset för AVGAS (båda sorterna) höjs därför med 60 öre/liter. Priset på Jet-A1 exkl. skatt är oförändrat.

Netto blir höjningen för Hjelmco AVGAS 91/96 UL en höjning med 47 öre/liter och med Hjelmco AVGAS 100 LL en höjning med 45 öre/liter.

För den som bedriver flygverksamhet som är undantagen från skatt, ex.vis flygskola, brandflyg m.m. och som yrkar på återbetalning av skatt måste yrka på återbetalning av rätt skatt. Exempel: En flygklubb har en bränslecistern som rymmer 10.000 liter. Per den 1 juli 2019 finns i lager 8.000 liter som köpts in under år 2019 och till den högre skattesatsen. Flygklubben skall därvid vid förbrukning efter den 1 juli 2019 följa lagerregeln först in/först ut. Ansökan om återbetalning skall därvid ske med den högre skattesatsen ända tills lagret om 8.000 liter är förbrukat.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map