Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Särskild skatteklass för blyfri flygbensin. Hjelmco svarar Transportstyrelsen

09 February 2010

Med ett omfattande svar till regeringen går Hjelmco Oil i svaromål gentemot Transportstyrelsen som i en rapport till regeringen avstår från att lägga förslag om en särskild skatteklass för blyfri flygbensin.

I Hjelmco Oil´s 24 sidiga skrivelse beskrivs, punkt för punkt felaktigheter och brister i Transportstyrelsens rapport.

Hjelmco Oil´s svar och en 2-sidig sammanfattning  återfinns högst uppe till höger på denna sida.

Läs även Transportstyrelsens rapport, föredragnings- promemoria och missivskrivelse till regeringen också uppe till höger på denna sida och begrunda.

Mer i detta ärende återfinns även på

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=14150

 

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map