Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Sänkta flygbränsleskatter från den 1 juli 2018

30 June 2018

Riksdagen har beslutat om nya regler för beskattning av bränslen att gälla från den 1 juli 2018. De nya reglerna innebär en sänkning av skattesatserna för AVGAS med 30 öre/liter och för JET-bränsle med 1 krona och 41 öre/liter.

Tyvärr fortsätter den svenska staten att straffbeskatta flygalkylatbensin Hjelmco 91/96 UL med 1 krona och 94 öre/liter mer i skatt än båtalkylatbensin trots att fakta visar att Hjelmco:s flygalkylatbensin sedan dess tillkomst år 1991 har bättre miljövärden än båtalkylatbensin tillverkad enligt svensk standard.

Från den 1 juli 2018 är skattesatserna följande:

Hjelmco 91/96 UL energiskatt 3,90 kr/liter, COskatt 2,57kr/liter = 6,47 kr/liter

AVGAS 100 LL energiskatt 4,74 kr/liter, COskatt 2,57 kr/liter = 7,31 kr/liter

JET-A1 energiskatt 2,794 kr/liter, CO2 skatt 2,191 kr/liter = 4,985 kr/liter.

De gamla bränsleskatterna var enligt följande: (tiden 1/1-30/6 2018)

Hjelmco 91/96 UL energiskatt 4,11 kr/liter,  COskatt 2,66kr/liter = 6,77 kr/liter

AVGAS 100 LL energiskatt 4,95 kr/liter, COskatt 2,66 kr/liter = 7,61 kr/liter

JET-A1 energiskatt 3,101 kr/liter, CO2 skatt 3,292 kr/liter = 6,393 kr/liter.

För den som bedriver flygverksamhet som är undantagen från skatt, ex.vis flygskola, brandflyg m.m. och som yrkar på återbetalning av skatt måste yrka på återbetalning av rätt skatt. Exempel: En flygklubb har en bränslecistern som rymmer 10.000 liter. Per den 1 juli 2018 finns i lager 8.000 liter som köpts in under år 2018 och till den högre skattesatsen. Flygklubben skall därvid vid förbrukning efter den 1 juli 2018 följa lagerregeln först in/först ut. Ansökan om återbetalning skall därvid ske med den högre skattesatsen ända tills lagret om 8.000 liter är förbrukat.

Mer information finns på: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheter/2018/nyheter/nyaskattesatsernaforbensinochdieselfranden1juli2018.5.41f1c61d16193087d7fd1f3.html

För den intresserade finns ytterligare information på

Regeringen föreslår sänkta bränsleskatter för flyget.

Prisändringar per den 1 jan. 2018heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map