Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Regeringen föreslår Riksdagen begränsad avdragsrätt för skatt på flygbränslen

01 March 2015

Regeringen har till Riksdagen ingett förslag på skärpta regler för restitution av skatt på flygbränsle som används till annan verksamhet än nöjesflygning.

Regeringens förslag som är påtvingat av EU-kommissionen innebär kort att restitution av skatt för flygningar i tjänst, firmaflyg, företagsflyg och liknande skall upphöra.

De nya reglerna avses träda i kraft den 1 juli 2015.

Se även:

EU tvingar Sverige skärpa beskattning på flygbränslen

Hjelmco avvisar EU-kommissionens krav på skatt för affärsflyget

Tunga remissinstanser avvisar förslag på skärpt skatt på flygbränsle

Nya regler för skatterestitution på flygbränsle

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map