Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

EU tvingar Sverige skärpa beskattningen av flygbränslen

08 July 2014

EU-kommissionen har i skrivelse till Sveriges regering framfört att lagen om skatt på energi måste ändras vad avser rätten att nyttja skattefritt flygbränsle  bland annat vid s.k. firmaflyg och flygtransport i tjänsten.

Enligt EU är de svenska skattereglerna för skatteåterbäring alltför generösa i förhållande till vad EU anser vara korrekt.

Med anledning av detta har finansdepartementet sänt ut en remiss på de föreslagna förändringarna och föreslår att skärpningarna införs den 1 juli 2015.
Det bedöms att skärpningen av regelverket vad avser flygbensin som mest kan inbringa 3-4 miljoner kronor årligen till statskassan och varje sund människa måste ifrågasätta EU:s detaljreglering av EU:s medlemsstater.
Officiellt anser EU-kommissionen att dessa få miljoner kronor allvarligt påverkar konkurrenskraften mellan EU:s medlemsländer
där Sverige då i dagsläget har en fördel.

Två utredningar utförda 2008 vid införandet av skatt flygbränsle visar att EU:s lagar/direktiv inte håller måttet.

Remissen inkl. korrespondensen med EU jämte utredningarna från år 2008 framgår av bilagor högst uppe till höger.
Remissvar skall vara inlämnande till finansdepartementet senast den 18 augusti 2014.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map