Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Nya regler för att få flyga på skattefritt flygbränsle

03 July 2015

Uppdaterad den 3 juli 2015.

Ytterligare information har brevledes inkommit från Skatteverket. Se PDF längst upp till höger filen 6 uppifrån.


Uppdaterad den 27 juni 2015.

Hjelmco Oil har av Skatteverket erhållit information som framgår av PDF längst upp till höger - filerna 3 till 5 uppifrån. Vi rekommenderar i dagsläget att våra kunder som har detaljerade frågor att vända till till Skatteverket tel.nr 010-5787035 om Ni är förbrukare av bränsle och tel.nr  010-5787015 om Ni är av Skatteverket Godkänd Registrerad Skattebefriad Förbrukare.

Den 1 juli 2015 träder nya regler i kraft som reducerar möjligheterna till att erhålla restitution av skatt på flygbensin och att använda obeskattat Jet-A1 bränsle.

De nya reglerna påverkar även företag med s.k. AOC i kommersiell trafik. Hur reglerna skall tolkas är inte 100 % klart och frågetecken föreligger. Hjelmco har försökt att göra en tolkning baserat på den information som är tillgänglig idag och denna framgår av PDF längst upp till höger liksom Skatteutskottets betänkande i ärendet. 

Det är möjligt att ändringar behöver göras till denna tolkning utifrån signaler från Skatteverket samt pågående domstolsmål inom EU-området.

Se även: 

Regeringen föreslår Riksdagen begränsad avdragsrätt för skatt på flygbränslen

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map