Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Hjelmco avvisar EU-kommissionens krav på skatt på bränsle för affärsflyget mfl.

18 August 2014

I svar på remiss från Finansdepartementet avseende utökad beskattning på flygbränsle som används inom annat flyg än privatflyg avvisar Hjelmco Oil departementets förslag. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=136665

Hjelmco Oil anser att det aktuella EU-direktivet har stora juridiska brister samt att förslaget av regeringen kan hanteras på annat sätt än att tillmötesgå EU-kommissionens krav.

Som exempel nämns:

  • EU:s energiskattedirektiv är oklart - anger inte om  produktionsskatt eller konsumtionsskatt avses
  • uttalande från kommissionen och parlamentet avseende rättigheten att producera tjänster och transporter utan diskriminering  beaktas inte
  • förslag står i strid med EU regler avseende konkurrens
  • förslag innebär otillåtet statsstöd
  • förslagna förändringar står inte i proportion till angivna önskade mål
  • direktivets inledande punkter medger Sverige att vidtaga egna åtgärder
  • det står Sverige fritt att ta strid med kommissionen om det finns politisk vilja därtill.

I remissvaret tar Hjelmco också upp att Frivilliga Flygkårens piloter i framtiden föreslås betala bränsleskatt med egna beskattade medel för att behålla sin flygtrim att gratis och med 2 timmars inställelsetid stå till samhällets förfogande. Med denna inställning nedvärderar myndigheterna frivilligt och ideellt arbete för samhället. Det förstår var och en som betraktar  brandflygets fantastiska insatser sommaren 2014.

Det kompletta remissvaret återfinns högst upp till höger som PDF.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map