Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Sänkt skatt på blyfri flygalkylatbensin - Lagrådsremiss

10 June 2013

Regeringen har tagit del av remissvaren på förslaget om sänkt skatt på blyfri flygalkylatbensin och redogör för sin inställning till dessa i remiss till Lagrådet.

Regeringen anser inte att skatten för blyfri flygalkylatbensin kan sänkas till nivå med vanlig båtalkylatbensin då "en lägre energiskatt kan leda till ett ökat flygande vilket kan äta upp en del av miljövinsten avseende lägre blyutsläpp".
Regeringen anser vidare att en återbetalning av skatteskill- naden på lager av flygalkylatbensin per den 31/12 2013 inte skall ske då detta skall vägas mot den ökade administrativa kostnaden.

Flera remissinstanser var negativa till regeringens förslag till sänkning av skatten med 75 öre/liter. Skatteverket ansåg att inte att differentierade skatter baserat på användningsändamål är tillåten. Petroleumbranschen (SPBI) där Statoil, Shell och BP är medlemmar avvisade förslaget om sänkt skatt med hänvisning till risken för att piloter skulle tanka fel bränsle.
Naturvårdsverket, KSAK och Hjelmco anförde att den föreslagna skattesänkningen var för låg.
Både Hjelmco och KSAK ansåg att skatten på flygalkylatbensin minst skulle sänkas till att vara i nivå med båtalkylatbensin dvs med c:a 2:50 kr/liter.
Ett utdrag ur lagrådsremissen kan laddas ned från det övre högra hörnet liksom utdrag ut valda remissvar.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map