Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Sänkt skatt på blyfri flygbensin, regeringsförslag

15 April 2013

Regeringen föreslår i sin vårbudget som presenterades idag att skatten på blyfri flygbensin sänks med 75 öre/liter.

Om förslaget godkänns av riksdagen hösten 2013 gäller den lägre skatten från den 1 januari 2014.

Regeringens förslag är resultatet av nästan 5 års arbete från  Hjelmco Oil med aktiv support från bl.a. Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och dess generalsekreterare Rolf Björkman.

Regeringens förslag innebär att blyfri flygalkylatbensin får samma skattesatser som blyfri bilbensin miljöklass 2, dvs idag 3:16 kronor/liter i energiskatt och 2:50 kr/liter i koldioxidskatt. Blyfri båtalkylatbensin beskattas dock i fortsättningen liksom idag endast med 1:40 kr/liter i energiskatt.

Det kärva ekonomiska läget gör dock att till skillnad från tidigare vårbudgetar att Finansdepartementet sänder ut detta förslag på remiss. Remissvar skall vara departementet tillhanda senast den 7 maj 2013.

Finansministern lägger också in en brasklapp om att det kanske inte finns medel i budgeten för att göra denna skattesänkning och att det därför inte är säkert att den införs den 1 januari 2014. Skattesänkningen beräknas kosta staten i inledningsskedet 1 miljoner kronor/år och varaktigt 2 miljoner kronor/år när all flygbensin för privat ändamål är blyfri. I dagsläget kan restitution av bränsleskatt erhållas för flygning som inte är för privata ändamål.

Utdrag ur regeringens proposition 2012/13:100 kan laddas ned från det övre högra hörnet.heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map