Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Hjelmco Oil föreslår skattefrihet på blyfri flygbensin

03 May 2013

I remissvar på Finansdepartementets förslag om lägre skatt för blyfri flygalkylatbensin föreslår Hjelmco Oil en tids- begränsad skattefrihet. Anledningen är att en skattebefrielse snabbare skulle medverka till en övergång till blyfri flygbensin och stimulera flygfältsinnehavare att investera i nödvändig extra cisternkapacitet.

Hjelmco Oil föreslår också i sitt remissvar en återbetalning av skatt på aktuellt lager per den tidpunkt då lägre skatt införs.

Hjelmco Oil:s remissvar framgår av PDF längst upp till höger.

Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=111986

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map