Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Återbetalning av skatt på flygbränsle

10 January 2011

Nu är det dags att söka återbetalning av skatt på flygbränsle använd i flygverksamhet annan än s.k. privat nöjesflygning.

Använd gärna blanketten högst upp till höger.
För en förklaring av vad som är skattefritt och skattepliktigt, olika tips mm se även För en video om hur man ansöker om återbetalning via internet gå till
http://www.skatteverket.se/webdav/files/E-tjanster/E-tjanstutbildning/E-tjanster.html?huvudNode=3&underNode=8

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map