Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Återbetalning av skatt på flygbränsle

04 October 2010

Denna sida är uppdaterad 4 oktober 2010 med anledning av ny blankett från Skatteverket. 


Anvisningar för att fylla i Skatteverkets blankett för skatteretur på flygbensin.

Återbetalning av skatt på flygbränsle.

Missvisande benämning på Skatteverkets blankett.

Krav på organisationsnummer och skattekonto för flygklubbar.

Tvångsutlåning utan ränta till svenska staten skapar likviditetsbrist hos flygklubbar och orsakar distributionsproblem för flygbensin i Sverige.

Prissänkningar på AVGAS med ända upp till 1 krona per liter.

Mer om detta kan Du läsa i Hjelmco:s bifogade kundbrev (se PDF  uppe till höger). Blanketten  SKV 5357 för ansökan om återbetalning av skatt på flygbensin från Skatteverket kan även laddas ned. Blanketten innehåller på sin baksida viktiga anvisningar inklusive tolkningar av lagen om skatt på flygbränslen.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map