Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Skatt på flygbensin. Ställningstagande från Skatteverket

13 January 2009

Flygträning på uppdrag av kommersiell/statlig uppdragsgivare är skattefri, dvs återbetalning kan sökas för skatt på flygbränslet, om flygträningen betalas av uppdragsgivaren.

Som kommersiell uppdragsgivare jämställs även frivillig försvarsorganisation såsom Frivilliga Flygkåren (FFK).

Exempel på skattefria flygningar :

En pilot inom ett företag beordras av företaget att genom flygträning tillse att han/hon vidmakthåller sin flygkompetens för flygning inom företaget. Flygträningen betalas av företaget.

En pilot har avtal med FFK att vidmakthålla flygkompetens. FFK beordrar piloten att utföra viss flygträning. Flygträningen betalas av FFK.

Frivilliga Flygkåren bedriver egen flygskola eller flygskola via avtal med flygklubbar. FFK beordrar FFK-piloten att utföra viss flygträning hos FFK:s flygskola eller flygskola hos en flygklubb. Piloten vänder sig till flygskolan och köper där flygutbildning, ex.vis EK-utbildning i navigering, sidvindslandning etc. Flygutbildningen i FFK:s eller flygklubens flygskola betalas av piloten.

Exempel på icke skattefri flygning:

En kvinnlig pilot inom lågprisflygbolaget XX återkommer till bolaget efter en längre tids mammaledighet. Flygbolaget begär att piloten på egen bekostnad genomgår kompletterande egenflygträning innan hon kan tas in för flygtjänst igen.

(Om däremot den kvinnliga piloten anlitar en flygskola och där genomför flygträningen blir flygningen skattefri eftersom den sker i flygskolans regi.) 

Detta har Hjelmco kommit  kommit fram till efter att ha läst ett nyligen publicerat ställningstagande från Skatteverket.

Se PDF fil till höger.

 

 

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map