Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Petroleuminstitutet vill inte ha blyfri flygbensin i Sverige

13 November 2010

Svenska Petroleuminsitutet (SPI) vill inte att det införs en särskild miljöklass för blyfri flygbensin i Sverige och därmed möjlighet till bättre miljö och lägre bensinskatt.  SPI som bl.a. representerar oljebolagen Shell, BP och Statoil  har i remissvar till Miljödepartementet som skäl anfört "flygsäkerhet, marknadsförutsättningar och avsaknad av konsekvensutredning". 

Samtliga remissinstanser förutom SPI är positiva till att det införs en särskild miljöklass för blyfri flygbensin.

Läs SPI:s remissvar som återfinns högst uppe till höger samt även övriga (* se nedan) remissvar som inkommit till Miljödepartementet. 

SPI:s remissvar skall läsas i ljuset av att den Europeiska Luftfartsmyndigheten EASA den 8 november 2010 givit klartecken för utökad användning av blyfri flygbensin i en särskild flygsäkerhetsbulletin.

EASA:s flygsäkerhetsbulletin återfinns på

I slutet av december 2010 påbörjar Europas störste producent av flygbensin, franska oljebolaget TOTAL allmän försäljning av blyfri flygbensin 91 oktan. Sedan tidigare finns tillverkning i Öst-Europa och i Sverige. Tre av Europas fyra flygbensintillverkare kommer således från år 2011 leverera blyfri flygbensin 91 oktan. Den återstående tillverkaren Shell har ännu ej meddelat vad man avser att göra. 

Idag betalar blyfri flygalkylatbensin samma skatt som blyad flygbensin eller c:a 2:40 kr/liter mer i skatt än vad som gäller för blyfri alkylatbensin för båtar.

Hjelmco Oil är ej medlem av SPI.

* De remissvar som redovisas högst uppe till höger är från  Svenska Petroleuminstitutet, KSAK, AOPA, SWEDAC, Skatteverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket och Energimyndigheten. Hjelmco Oil:s remissvar återfinns på https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=26500

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map