Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Hjelmco Oil biträder Transportstyrelsens förslag på ny miljöklass för blyfri flygbensin

29 October 2010

I remissvar till Miljödepartementet biträder Hjelmco Oil i huvudsak Transportstyrelsens förslag att som specifikation av blyfri flygalkylatbensin använda standard ASTM D910-07a samt standard ASTM D7547-09 med följande avvikelser: 

1. Bränslet skall för standard D910-07a vara ofärgat och utan revisionsstatus och standard D7547-09 tillåtas både vara ofärgat eller ha orange färg och vara inklusive revisionsstatus. 

2. Mängden bly per liter bränsle skall inte överstiga 0,005 gram Pb/liter,

3. Mängden bly i bränslet skall mätas på depå före lastning av distributionsfordon.

Det finns en risk med att i svensk lag göra sig beroende av icke EU- standarder.

Det kan därför övervägas som alternativ att ur ovanstående USA- standarder bryta ut två viktiga parametrar som traditionellt och utan förändringar under de senaste 40 åren definierat flygbensin nämligen destillation och ångtryck. Därtill skall blyfri flygbensin endast få innehålla tillåtna komponenter enligt vad som är skrivet under punkt 6 i standard D910-07a och enligt punkt 5 i standard D7547.

För att underlätta handel med blyfri flygalkylatbensin skall Sverige ansöka om s.k. KN-nummer, statistiknummer för denna produkt.

Utredningsuppdraget omfattar inte att beskriva ekonomiska styrmedel för att öka och underlätta tillgången och användningen av blyfri flygalkylatbensin. Detta bör dock kort belysas. Hjelmco Oil rekommenderar en skatteeliminering under en fastställd period följt av en skattereduktion av samma omfattning som den som gäller för alkylatbensin för småbåtar. För att en konkurrensneutralitet mellan olika bränslebolag skall gälla föreslår Hjelmco Oil en skatteeliminering där bränslebolagen själva administrerar och bekostar en uppbyggnad av extra tankstationer där så bedöms nödvändigt.

Transportstyrelsens förslag återfinns  https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=25431

Läs Hjelmco:s kompletta remissvar som återfinns högst upp till höger


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map