Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Företagare på Bromma flygplats söker prövningstillstånd hos Högsta Domstolen

15 May 2013

En företagare med arrende på Bromma Flygplats som av Solna Tingsrätt dömts till att avhysas från flygplatsen har överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.

Företagaren anger i sitt överklagande bland annat att det statligt ägda Swedavia AB i egenskap av flygplatshållare som hos domstolen ansökt om att företagaren skall avhysas frångått reglerna i Lagen om marktjänster (2000:150). Lagen baseras på ett EU-direktiv.

Lagen anger att en myndighet, i Sverige Transportstyrelsen, först skall fatta beslut om eventuella restriktioner för företagaren efter ansökan från  flygplatshållaren Swedavia AB. Swedavia AB har därvid att för myndigheten presentera underlag som visar att det saknas mark för företagarens verksamhet på flygplatsen. Först när sedan ett sådant eventuellt myndighetsbeslut vunnit laga kraft kan Swedavia AB påfordra avflyttning och ev. avhysning hos domstol.

Se även  https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=104364

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=106819

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=109064

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=112087

Företagarens överklagande kan laddas ned från det övre högra hörnet.

Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=122363 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map