Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Företagare på Bromma måste flytta. Domstol vägrar prövningstillstånd

11 October 2013

En företagare med arrende på Bromma Flygplats som av Solna Tingsrätt dömts till att avhysas från flygplatsen har överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.

Högsta domstolen har i beslut den 10 oktober 2013 meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd.

Domstolens beslut samt komplettering av ansökan från företagarens sida inför beslutet framgår av PDF längst uppe till höger.

Se även

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=115146

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map