Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Hjelmco flyttar till Östra området på Bromma flygplats.

14 May 2016

Hjelmco har verkat från samma plats på Bromma flygplats i 36 år.

I veckan påbörjades omlokalisering till ny plats uppe vid Östra rampen för affärsflyget.

Arbetet har pågått under dag som nattetid.

På nedanstående bild lyfts AVGAS cisternen på 25.000 liter ombord på väntande lastbil.

flytt av cisterner Bromma flygplats 020

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map