Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Hovrätt vägrar prövningstillstånd.

16 April 2013

En företagare på Bromma flygplats vilken av Solna Tingsrätt dömts att avflytta från ett arrende har överklagat sin dom till Svea Hovrätt. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=109064

Hovrätten har den 16 april 2013 meddelat att den inte lämnar prövningstillstånd.

I tvistemål erfordras prövningstillstånd för att en hovrätt skall ta upp ett ärende.

Företagaren kan som sista instans vända sig till Högsta Domstolen.

Svea Hovrätts beslut kan laddas ned från övre högra hörnet.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map