Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Avhysningar av affärs- och allmänflyg från Bromma flygplats

17 February 2013

Solna Tingsrätt har den 14 februari meddelat att dom inte kommer meddelas den 18 februari utan troligen den 25 februari 2013.

Den 28 januari 2013 var det huvudförhandling i Solna Tingsrätt mellan Swedavia AB och en privatperson med enskild firma. Ärendet avsåg ansökan från Swedavia AB att privatpersonen som sedan drygt 20 år arrenderat mark för en hangar på Bromma flygplats omedelbart skulle avhysas. Swedavia uppgav för tingsrätten att man omedelbart behövde taga området i anspråk för eget bruk. Vidare yrkade Swedavia på ersättning för rättegångskostnader med c:a 170.000 kronor.

Rättegången mot privatpersonen ifråga kan ses som att Swedavia AB söker få ett principutlåtande från domstol för att rättfärdiga sina uppsägningar och påtvingade avflyttningar av affärs- och allmänflyget från Bromma flygplats.

Solna Tingsrätt förklarade att dom faller den 18 februari 2013.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map