Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Swedavia har rätt att avhysa affärsflyget från Bromma enligt Solna Tingsrätt.

25 February 2013

Solna Tingsrätt har den 25 februari 2013 avkunnat dom vad gäller en ansökan från Swedavia AB att utifrån ett uppsagt arrende avhysa en firma som bedriver affärsflygverksamhet från Bromma flygplats .

Av domen framgår att tingsrätten anser att Swedavia har denna rätt.

Domen kan laddas ned från övre högra sidan.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map