Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Hjelmco flyttar till Östra plattan på Bromma

30 May 2016

Hjelmco AVGAS 100 LL är efter ett kort flyttuppehåll återigen tillgänglig på Bromma flygplats från en fast anläggning.

Vi återfinns numera på Bromma flygplats och dess Östra platta, invid bankanten bana 30 och granne med Grafair.

Swedavia och flygplatsdirektör Peder Grunditz har på ett tillmötesgående sätt medverkat till att en ny och modern tankningsplatta blivit anlagd.

För Hjelmco:s avtalskunder innebär flytten i sig inga tekniska förändringar. Samma nycklar som användes vid självbetjängingstankning på den Nordvästra plattan på Bromma används även vid tankning på den nya plattan.

Kunder som inte har avtal med Hjelmco Oil om nyckelräkneverk kan liksom tidigare tanka 100 LL via etablerade handlingbolag såsom ex.vis Grafair och ASE-handling.


Hjelmco Oil på Bromma Östra plattan


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map