Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Hjelmco skriver till regeringen - Varför beskattas blyfri bensin som om den vore blyad?

01 August 2012

Den 1 juli 2008 infördes skatt på flygbensin i Sverige.        

I regeringens proposition till riksdagen var tydligt angivet att blyfri flygbensin skulle få en lägre skatt. Tyvärr hastades lagförslaget igenom utan ordentlig granskning av lagtexten så i slutändan blev det ingen lägre skatt. 

Under snart 4 år har Hjelmco aktivt bearbetat berörda myndigheter i försök att få dem att uppfylla vad som regeringen lovat riksdagen i sin propositon - dock utan resultat.

I dagens skrivelse görs en sammanfattning av de aktiviteter som förevarit och de brister som Hjelmco Oil uppmärksammat i handläggning av ärendet.

Hjelmco:s skrivelse kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map