Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Arrendenämnden medger ej uppskov med avträde från Bromma flygplats

10 October 2011

Arrendenämnden i Stockholm har i beslut den 10 oktober 2011 avslagit yrkanden om uppskov med avträde för ett stort antal arrendatorer med affärsflygverksamhet på Bromma flygplats. Nämnden har i sitt beslut enbart gjort en översiktlig bedömning av de olika argument som förts fram. Eftersom Swedavia inte önskar en förlikning saknas också förutsättningar för att träffa en förlikning i saken.

Arrendenämndens beslut som återfinns som PDF i det övre högra hörnet kan överklagas till Svea Hovrätt.
Arrendatorernas inlaga till Arrendenämnden återfinns i det övre högra hörnet.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map