Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

5

Affärsflygets arrenden på Bromma nu en fråga för Hovrätten

27 October 2011

Arrendenämnden i Stockholm har i beslut den 10 oktober 2011 avslagit yrkanden om uppskov med avträde för ett stort antal arrendatorer med affärsflygverksamhet på Bromma flygplats. 

Berörda arrendatorer har beslutat att överklaga detta ärende till Hovrätten.

Inlagan till Hovrätten kan laddas ned från övre högra hörnet.

Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=53677


Hovrätten har den 14 dec. 2011 avgjort detta ärende. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=59877

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map