Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Hjelmco Oil begär tid för uppvaktning av skatteutskottet

31 March 2008

I en skrivelse till Skatteutskottet begär Hjelmco Oil företräde med anledning av regeringens proposition 2007/08:122.
Propositionen har brister som allvarligt kan påverka bränsleförsörjningen av landets flygplatser.
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map