Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Här finner Du drygt 150 remissvar som har sänts till Finansdepartementet som svar på förlag om skatt på flygbränsle

10 February 2008

Drygt 150 st remissvar har sänts till Finansdepartementet som svar på departementets PM FI 2008/432 förslag om skatt på flygbensin både vid kommersiell och icke kommersiell flygning.
 
Hjelmco har via registrator erhållit samtliga remissvar och har kontaktat varje enskild som svarat och efterfrågat godkännande för publicering.
De svar som återfinns i bif. PDF är de som inkommit från myndigheter, organisationer och enskilda och där Hjelmco när det gäller remissvar från enskilda erhållit godkännande för publicering. Svaren är sorterade i bokstavsordning utifrån förnamn, organisationsnamn eller namn på myndighet.
 
Läs vad Sverige tycker om Finansdepartementets förslag.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map