Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

10

Hjelmco lämnar kompletterade material till Finansdepartementet

22 February 2008

Finansdepartementet har föreslagit skatt på flygbränsle i enlighet med krav från EU.
 
Hjelmco Oil lämnar kompletterande material till departementet efter remisstidens utgång som visar att skatt på flygbränsle inte behöver införas då EU:s energiskattedirektiv står i strid med EU-rätten samt att direktivet i sig är föremål för revision under år 2008.
Införandet av skatt under 2008 är därför en ren politisk fråga som gott och väl kan vänta till nuvarande direktiv blir omarbetade från EU.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map