Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Hjelmco Oil remissvar på Luftfartsverkets förslag om skatt på flygbensin

18 March 2005

Läs här Hjelmco Oil:s remissvar eller sammanfatting på remissvar på LFV:s förslag om skatt på flygbensin både för kommersiell och icke kommersiell flygning medan flygfotogen föreslås få fortsatt skattefrihet.
Vårt kraftfulla svar visar på risker med störningar i ett känsligt distributionssystem, risk för förlust av möjligheter till optimering av transporter som därigenom onödigt blir dyrare samt risk för försämrad flygsäkerhet om små flygplatser förlorar sin bränslestation.
 
Hjelmco visar även på brister i logik i LFV:s förslag avseende miljöföroreningar där mer än miljard liter flygfotogen skall ställas mot 5 miljoner liter flygbensin.
 
Hjelmco:s remissvar och omfattande övriga insatser stoppar försöken att införa en orättfärdig skatt.
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map