Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Prisändringar per den 1 jan. 2018

01 January 2018

Den 1 januari 2018 höjer Hjelmco Oil priset för AVGAS Hjelmco 91/96 UL med 24 öre/liter och för AVGAS 100 LL med 27 öre/liter. Förändringen beror uteslutande på en höjning av bränsleskatterna.  Priset på våra smörjoljor är oförändrade. 

Aktuella priser på smörjoljor återfinns i prislista längst upp till höger som PDF.

Priset på Bromma flygplats för AVGAS 100 LL vid självbetjä-ning blir inklusive de nya skatterna 21:97 kr/liter och för JET-A1 9:25 kr/liter exklusive skatter. En mindre höjning om c:a 4 öre/liter uppstår för JET-A1 på Bromma pga  ökad kostnad för tvångslagring av detta bränsle.

Statens skattehöjning per den 1 jan. 2018 och som gäller till den 30 juni 2018 ser ut enligt nedan:

Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL en höjning av CO2 skatten med  4 öre/liter till 2:66 kr/liter  och en ökning av energiskatten med 20 öre/liter till 4:11 kr/liter eller sammantaget en skatt på 6:77 kr/liter

AVGAS 100 LL en höjning av CO2 skatten med 4 öre/liter till 2:66 kr/liter och en ökning av energiskatten med 23 öre/liter till 4:95 kr/liter eller sammantaget en skatt på 7:61 kr/liter.

JET-A1 en höjning av CO2 skatten med 5,5 öre/liter till 3:29(2) kr/liter och en ökning av energiskatten med 17,4 öre/liter till 3:10(1) kr/liter eller sammantaget en skatt på 6:39(3) kr/liter. (Skatt på JET-A1 anges i kronor och öre per 1000 liter därav en 3:e decimal)

Den 1 juli 2018 sänks bränsleskatterna enligt nedan:

Flygbränslen som jet-a1 och flygbensin beskattas vid annan användning än kommersiell flygning på liknande sätt som bilbensin och vanlig diesel. Regeringens förslag att gälla per den 1 juli 2018 får därvid som konsekvens att dessa flygbränsleskatter sänks och i vissa fall dramatiskt. Koldioxidskatten på jet-a1 sänks med hela 1:10 kr/liter och energiskatten sänks med ytterligare 31 öre/liter, dvs sammantaget 1:41 kr/liter. Även skatten på flygbensin sänks, koldioxidskatten med 9 öre/liter och energiskatten med 21 öre/liter, dvs sammantaget 30 öre/liter. Flygbränslen som till mer än 98 % tillverkas från biobaserade komponenter undantages helt från bränsleskatter. 


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map