Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Regeringen föreslår utökad beskattning av flygbränsle.

30 August 2015

2 sept. 015 Komplettering med remissvar från Transportstyrelsen och KSAK. 

Hjelmco Oil har läst samtliga inkomna remissvar. Av dessa är det speciellt intressant att notera Transportstyrelsens förståelse för den svåra situation som allmänflyget ställs inför när bränsleskatterna höjs. KSAK:s remissvar är välformulerat och beskriver ochså det de svårigheter som ökade avgifter och skatter medför.

--------------

Regeringen föreslår i en snabbremiss utökad beskattning av bland annat flygbränsle. Ökningen avser energiskatt med 4 öre/liter och avses gälla från den 1 jan. 2016. Som orsak anges statens budgetunderskott.

Regeringen har tidigare under våren 2015 (https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=147836) föreslagit ökade bränsleskatter utöver vad som nu föreslås.

Hjelmco Oil anger i sitt remissvar att legitimiteten för bränsleskatter för flyget kan ifrågasättas eftersom till skillnad mot fordonsbränslen där den markbundna trafiken erhåller en komplett infrastruktur i form av vägar, broar, vägunderhåll, snöröjning etc så betalar flyget själva separat 100 % av sin infrastruktur inkl. kostnaderna för den myndighet som har ansvaret för flyget. Skatt på flygbränslen har sedan dess tillkomst år 2008 orsakat omfattande skador på svenskt flyg.

Hjelmco Oil hemställer därför att regeringen tillsätter en utredning som skall föreslå åtgärder för att återuppbygga och säkerställa det lätta flygets fortlevnad.

Regeringens förslag och Hjelmco Oil:s remissvar återfinns som PDF längst upp till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map