Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Regeringen föreslår kraftigt höjda flygbränsleskatter

21 April 2015

I remiss dnr FI 2015/1733 föreslår regeringen kraftigt höjda flygbränsleskatter, och övriga försämrade skattemässiga villkor för flygbränsle att gälla från den 1 januari 2016.                       Läs Hjelmco Oil:s remissvar - se PDF upp till höger.

Förslaget innehåller följande moment:
  1. 1. En punktvis höjning av energiskatten med 44 öre/liter
  2. 2. En punktvis sänkning av CO² skatten med 1 öre/liter
  3. 3. En årlig uppräkning av skatt utifrån både ändring i       KostnadsPrisIndex och en fiktiv 2 % ökning av BruttoNationalProdukten (från 2017).
  4. 4. En strikt beskattning av Jet-A1 när det används i privat ändamål.
Utöver själva höjningen av energiskatten innebär den årliga uppräkningen att dagens system med justering utifrån KPI får en tilläggspost om f.n. 2 %. Den låga inflationen har enligt regeringen medfört att KPI utvecklats för dåligt och ett fast procenttillägg skall kompensera för detta. Samtidigt arbetar Riksbanken för högtryck att höga inflationen till minst 2 % vilket innebär att den som tror på att Riksbanken lyckas kan se fram emot en uppräkning av skatt med minimum 4 %. 
En strikt beskattning av Jet-A1 som används i privat ändamål införs då tidigare regelverk inte varit tillräckligt vattentätt. Idag kan en dieseldriven flygmaskin tanka bränsle för skolverksamhet och utan skatt. Den pilot som efter ett skolpass flyger privat har i praktiken inte haft möjlighet att veta om bränslet i flygplanet är beskattat eller inte beskattat. Han kan i god tro ha uppfattat att allt bränsle i flygplanet i realiteten har varit beskattat från början.
Regeringens förslag saknar konsekvensutredning i den mån att förslaget inte beskriver vad som händer med småflyget när skatterna höjs. Det noteras att verksamhet som förbrukar drivmedel kommer att minska och att detta är syftet eftersom som världen står inför stora utmaningar när det gäller miljön.
Den 1 januari 2016 föreslås den nya skatten bli för AVGAS 100 LL  7:09 kr/liter,  blyfri AVGAS 91/96 UL 6:30 kr/liter och för Jet-A1 5:943 kr/liter. De efterkommande åren blir den årliga skatteuppräkningen troligen c:a 25-30 öre/liter.
Regeringen tar emot remissvar tom den 4 maj 2015.

Delar av remissen återfinns högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map