Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Flygbränsleoktantal skiljer sig från bilbränsleoktantal

30 November 2009

Hjelmco har många gånger stött på påståendet att Hjelmco:s oblyade AVGAS med 91 oktan har lägre oktantal är bilbensin med 98 oktan. Detta är ett missförstånd. Flygbensin och bilbensin mäter nämligen sina oktantal på helt olika sätt. Bilbensin i Europa använder sig av researchoktantal. För bilbensin i USA använder man sig av motoroktantal + researchoktantal delat med 2 och kallar detta för AKI (antiknockindex)

Flygbensin använder sig av flygoktantal vid mager bland- ning och "supercharge" oktantal vid rik blandning. Oktantal erhåller man genom att köra respektive bränsle i särskilda testmotorer och varje oktantal har en egen testproce- dur. Klicka på PDF filen högst uppe till höger för att se hur en testmotor för ASTM D909 "supercharge" oktantal ser ut. Hjelmco:s oblyade AVGAS 91/96 UL uppfyller därför kraven om minst 91 flygoktantal och 96 i "supercharge". Flygoktantal är korrelerade till motoroktantal och 90,8 motoroktantal motsvarar exempelvis 91,0 flygoktantal vid mager blandning. Bilbensin 98 oktan motsvarar c:a 86-87 motoroktantal.

Hjelmco testar regelbundet sitt 91/96 bränsle även för researchoktantal eftersom flera flygplan idag har motorer som ursprungligen är byggda för bilbensin.

Sammanfattat innebär detta att Hjelmco:s oblyade AVGAS 91/96 UL har c:a 5-6 motoroktantal mer än bilbensin 98 oktan. Researchoktantalet för Hjelmco:s oblyade AVGAS 91/96 UL är c:a 98 men är ibland även över 100.

Hjelmco:s oblyade AVGAS 91/96 UL är därför överlägset bil- bensin 98 oktan som bränsle då det är en AVGAS och därmed uppfyller alla de krav som ställs på en flygbensin vad gäller ångtryck, garanterat energiinnehåll (garanterar bränsleförbrukningen) godkända komponenter för flygbränsle m.m.. Etanol som automatiskt blandas i bilbensin i Sverige är en icke godkänd komponent i flygbensin eftersom den blandar sig med vatten.

Läs även vår artikel om skillnader mellan bilbensin och flygbensin

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=3540    

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map