Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Tips inför besiktning av drivmedelscistern

24 February 2023

Drivmedelscisterner skall besiktigas antingen vart 6:e eller vart 12:e år beroende dess korrosionsskydd.

Besiktning måste ske av särskilt behörig personal och cisternen måste vara tömd och torr vid besiktningen.

Bifogad PDF uppe till höger ger Dig tips hur Du skall gå tillväga och hur Du kan ha möjlighet att väsentligen sänka kostnaden för själva besiktningen.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map