Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Användning av bilbensin i flygmotorer.

14 October 1985

Varför kostar flygbensin mer än bilbensin?
Bilbensin ger korrosion in Din flygmotor
Flygmotoroljan klarar ej föroreningarna från bilbensin
Bilbensin
kan innehålla alkohol och vatten
ger ånglås
är ej oktantalsstabilt
kan påverka Din förgasare
kan tvätta bort oljan från motorns cylindrar
 
AVGAS ger Dig garanterad motoreffekt.
 
Är det ekonomi att flyga på bilbensin?
 
Läs artikeln i filen uppe till höger.
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map