Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Hur tolkar Skatteverket lagen om skatt på energi?

25 January 2009

På Hjelmco,s hemsida återfinns information om Hjelmco:s tolkning av lagen om skatt på energi och då särskilt vilken typ av flygning som kan bedömas vara skattebefriad .

Ibland kan Skatteverkets tolkning avvika från den tolkning som Hjelmco har gjort och ibland där Hjelmco inte ansett att tolkning varit nödvändig har Skatteverket haft en uppfattning som avviker från gemene man.

 

Vad som godkänns och kommer att godkännas av Skatteverket som skattebefriad flygning är i verkligheten en ”process” där myndigheten efter ett tag har tagit ställning i ett antal typfrågor.

 

Att Skatteverket sedan har tagit ställning i en fråga innebär inte att detta ställningstagande är allenarådande för all framtid.

 

EU-rätten styr också Sveriges tolkning. Ett utslag i ett mål från domstol i Sverige eller i annat EU-land än Sverige och som avviker från svensk tolkning innebär av naturlighet att Sverige också kan behöva ändra sina ställningstaganden.

 

Hjelmco tar gärna emot information om Skatteverkets olika ställningstaganden speciellt om någon uppfattar att sådant ställningstagande inte är korrekt eller är tveksamt.

 

Sänd information per e-post  

 via mail-funktionen på vår hemsida https://www.hjelmco.com/pages.asp?r_id=13403  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map