Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Höjda bränsleskatter per den 1/1 2009

01 January 2009

Följande skatter gäller från den 1 januari 2009 på flygbränslen:
 
AVGAS 100 LL: energiskatt 3:84 kr/liter,
koldioxidskatt 2:44 kr/liter. Summa 6:28 kr/liter
En ökning med 0:26 kr/liter jämfört med år 2008.
 
AVGAS 91/96 UL oblyad: energiskatt 3:84 kr/liter,
koldioxidskatt 2:44 kr/liter. Summa 6:28 kr/liter
En ökning med 0:26 kr/liter jämfört med år 2008.
 
JET-A1: engergiskatt 1:735 kr/liter,
koldioxidskatt 3:007 kr/liter. Summa 4:742 kr/liter (4742:- kr/m3)
En ökning med 0:196 kr/liter jämfört med år 2008
 
För AVGAS köpes bränsle in inklusive skatter och restitution sökes i efterhand för skattbefriade flygningar. Ansökan om restitution kan ske en gång per kvartal och om
restiutionsbeloppet är 500:-- kr eller mer. Ansökan skall göras på särskild blankett som kommer att kunna hämtas från Skatteverkets hemsida.
 
Det är viktigt för den som håller eget lager att ha kontroll på vilka skattesatser som bränsle har köpts in för. Ansökan om restitution skall avse den skattesats vid gällde vid det fysiska inköpet från Hjelmco Oil.
Vid vidareförsäljning skall den skatt som erlagts till Hjelmco vid inköpstillfället därför specificeras på försäljningssedeln. Man kan således inte att yrka på skatteåterbetalning för annat belopp än vad som ursprungligen betalts in till staten. 
 
För JET-A1 kan bränsle köpas in inklusive skatter och restitution sökas i efterhand för skattebefriade flygningar, eller kan bränsle köpas in utan skatter för deklaration och betalning i efterhand, maximalt 5 dagar efter skattepliktig förbrukning.
 
Deklarationsblankett sänds på begäran ut av Skatteverket (telefon 010-5787102).
 
Ansökan om restitution kan ske en gång per kvartal och om restiutionsbeloppet är 500:-- kr eller mer. Ansökan skall göras på särskild blankett som kommer att kunna hämtas från Skatteverkets hemsida. Återbetalning för JET-A1 medges endast för den som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map