Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Arrendatorer måste flytta från Bromma enligt hovrättsbeslut

14 December 2011

Svea Hovrätt har i beslut den 14 december 2011 avslagit överklagandet av Arrendenämndens beslut av den 10 oktober 2011.  Ärendet avsåg bl.a.  uppskov med avträde för ett stort antal arrendatorer med affärsflygverksamhet på Bromma flygplats. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=55303

Hovrättens beslut som inte kan överklagas innebär att de uppsagda arrendatorerna måste flytta när Swedavia så kräver.

Nästa steg i processen torde vara att Swedavia i egenskap av huvudarrendator av Bromma Flygplats från Stockholms Stad överlämnar ärendena till Kronofogdemyndigheten för avhysning.

Om hovrättens beslut fullföljs är det en tragedi för de berörda som bedriver affärsflygverksamhet med bas på Bromma flygplats. Att basera affärsflygplan i Västerås, Nyköping eller Eskilstuna är inte några alternativ om affärsflygresan först skall påbörjas med c:a en timmes bilresa. Hela idén med flyg som ett snabbt kommunikationsmedel faller därvid.

AOPA Sverige i egenskap av riksorganisation för svenskt affärsflyg har separat och skiljt från de ärenden som hovrätten beslutat om tagit fram ett förslag och gjort en gemensam hemställan till Stockholms Stad och Swedavia avseende fortsatt verksamhet med på Bromma flygplats baserat affärsflyg. 

Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=56530 .

Det finns ännu inga indikationer på hur denna hemställan med förslag tagits emot av de berörda parterna.

Hovrättens beslut kan laddas ned från det övre högra hörnet.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map