Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

8

Miljöbränsle för flyg straffbeskattas från den 1 juli 2008

30 June 2008

Pressmeddelande
 
Den 1 juli 2008 införs skatt på flygbränsle som används för privat ändamål.
En miss i arbetet med lagen gör att Sveriges enda miljöbränsle för flyg straffbeskattas med 70 öre/liter.
 
Skatten för blyfri flygalkylatbensin blir 6,02 kr/liter men kunde ha blivit 5:32 kr/liter såsom för blyfri bilbensin, om regeringen inte glömt att i propositionen om skatt på flygbränsle länka skattesatserna till olika miljöklasser för flygbränsle.
 
Blyfri flygalkylatbensin från Hjelmco Oil är c:a 30 ggr renare än blyfri bilbensin miljöklass 1 samt fri från cancerframkallande bensen och det farliga ämnet n-hexan.
 
Pressmeddelandet återfinns i sin helhet till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map