Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Bränsleskatten - vad behöver jag känna till?

27 June 2008

Skatt på flygbränsle, regelverk, tolkningar och praktiska tips för Dig som pilot och exempelvis kassör i en flygklubb.
 
Läs Hjelmco:s 10 sidiga kundbrev med nedanstående innehåll som har postats (via Postverket) till Hjelmco:s depåkunder och direktkunder den 26 juni 2008.
 
Kundbrevet har ytligt granskats av Skatteverket.
 
Något om innehållet:
 
SKATTEN
Skattesatser
Varför införs skatten?

Definition på "privat nöjesflygning"

Exempel på flygning som är utan skatt.

Vad är kommersiellt ändamål?
Tumregler för firmaflyg, företagsflyg, förrättningsflyg

Behöver jag ha trafikflygarcertifikat för att få flyga utan skatt?

Vad kan ingå i begreppet annat flyg än " privat nöjesflygning"?

 

HUR HANTERAS BRÄNSLESKATTEN I PRAKTIKEN?

Skillnaderna i skattehantering mellan AVGAS och JET-A1

Exempel på olika administrativa skattesituationer.
 
LAGERSKATTEN
Hur minimerar jag skatten på klubben bränsleslager?
Frigränser.
Hur betalar jag in lagerskatt? -- det kommer inte finnas några blanketter.
Varför kan jag inte köpa min frimängd på en trafikflygplats?
Samlagring mellan olika klubbar.
Utjämning av beskattat och obeskattat bränlse mellan klubbar.
Skattemässiga konsekvenser vid försäljning av obeskattat bränsle.
 
HUR FÅR JAG TILLBAKA DEN SKATT JAG BETALT?
Ansökningsförfaranden, blanketter, periodicitet.
Vilket underlag måste jag ha för att få återbetalning av skatt?
Principen  för värdering av skatten på varulagret vid olika skattesatser.
Inköpt bränsle som inte medger rätt till återbetalning av skatt.
Exempel på olika skattesituationer
Exempel på när jag måste betala skatt på JET-A1 trots att bränslet förbrukas i kommersiell skattebefriad verksamhet.
Restitution på blyad och oblyad flygbensin.
Hur hanteras bränsle som inköpts med skatt i utlandet.
Vad gör jag när en besökare vill köpa bränsle från mitt obeskattade bränslelager efter den 1/7 2008?
 
Hjelmco:s unika sammanställning kan även av icke Hjelmco kunder och övriga beställas separat via kontaktfunktionen på hemsida  https://www.hjelmco.com/pages.asp?r_id=13403
 
 
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map