Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Skatteverket återkallar godkännanden

19 May 2008

Flera av Hjelmco:s kunder har hört av sig efter att Skatteverket tillskrivit dem och meddelat att verket överväger att återkalla deras godkännande som skattebefriad förbrukare av flygbensin.
Orsaken till detta är att skatt införs den 1 juli 2008 på flygbensin.
 
Hjelmco har under många år rekommenderat sina kunder att söka godkännande som skattebefriad förbrukare inte bara för flygbensin utan också för flygfotogen.
 
Eftersom flygfotogen även efter den 1 juli 2008 kommer att tillhandahållas utan skatt kvarstår godkännanden hos Skatteverket för dem som förbrukar flygfotogen.
 
De av Hjelmco:s kunder som bedömer att de även kan komma att förbruka flygfotogen, exempelvis JET-A1 till dieselmotorer bör snarast besvara den erhållna skrivelsen till Skatteverket och meddela verket detta.
Därigenom kan förutsättningar föreligga för att godkännandet inte återkallas.
 
Liksom idag och även efter den 1 juli 2008 fordrar Hjelmco Oil att den som köper JET-A1 i tankbilsleverans eller tankar JET-A1 själv från självbetjäningsanordning skall inneha godkännande som skattebefriad förbrukare av flygfotogen.
 
Ett exempel på hur Skatteverkets skrivelse ser ut framgår av bilaga. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map