Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Flyg inte på bilbensin?

25 March 2011

EU:s bränslekvalitetsdirektiv medger numera att vanlig bilbensin kan blandas med upp till 10 % etanol. Etanol i bränslen har under årens lopp visat sig skapa stora mängder av problem. För den funderar på att använda bilbensin som flygbränsle finns intressanta artiklar att läsa. Här nedan följer några länkar. Notera gärna Hjelmco:s artikel längst ned som är skriven för 25 år sedan. Redan då var problem med etanol i bilbensin kända.

AVGAS får inte inte innehålla etanol i annan form än specialtillverkat antiismedel och då max upp till 1 %.

http://fuelschool.blogspot.com/2009/02/phase-separation-in-ethanol-blended.html

http://easa.europa.eu/safety-and-research/research-projects/docs/miscellaneous/Final_Report_EASA.2008-6-light.pdf

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=3540 


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map