Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Hjelmco Oil gör anmälan till Justitiekanslern

08 August 2011

Uppdaterad den 8 augusti 2011

JK:s beslut som innebär klander av Swedavia AB återfinns på

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=46026

Uppdaterad den 15 juni 2011.

Hjelmco Oil har erhållit en skrivelse från Justitiekanslern där Swedavia och Luftfartsverket redogör för sin sak i det aktuella ärendet. 

Hjelmco Oil har med anledning av detta inlämnat en kompletterande skrivelse till JK. De båda skrivelserna kan laddas ned från det övre högra hörnet. 

I samband med uppdelningen av Luftfartsverket med flygplatsverksamhet som överförts till Swedavia AB och flygledningsverksamhet som kvarstår inom Luftfartsverket har problem uppstått med att få tillgång till offentliga handlingar.

En majoritet av affärsflyget som är baserat på Bromma Flygplats har fått sina arrenden uppsagda av Swedavia AB. De arrendatorer som så önskar kan hänskjuta sina ärenden till Arrendenämnden. För att de uppsagda arrendatorerna skall kunna argumentera för sina ärenden i Arrendenämnden erfordras bl.a. tillgång till handlingar rörande Bromma Flygplats, ex.vis gällande dispositionsplan, områdesritningar mm.

Hjelmco Oil har förgäves under c:a 1½ månad sökt att få tillgång till dessa dokument med hänvisning till offentlighetsprincipen. Swedavia AB har med tystnad förbigått dessa önskemål och ansvarig myndighet Luftfartsverket har i samtliga fall hänvisat till Swedavia AB.

Enligt tryckfrihetsförordningen kan enligt Hjelmco Oil AB inte ett fristående aktiebolag som Swedavia AB agera myndighet och besluta i fråga om tillgång till allmänna handlingar.

Hjelmco:s anmälan till Justitiekanslern kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map