Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Justitiekanslern klandrar Swedavia AB vad avser hantering av Brommahandlingar

09 August 2011

I beslut daterat den 5 augusti 2011 kritiserar Justitiekanslern Swedavia AB när det gäller Hjelmco Oil:s försök att få ta del av den allmänna handlingen Dispositionsplan 2004 för Bromma flygplats från Swedavia AB.

JK:s beslut riktar sig till Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich samt flygplatsdirektören på Bromma flygplats Kjell-Åke Westin. 

JK:s beslut återfinns i PDF i det övre högra hörnet.

Bakgrunden till JK:s beslut återfinns på 

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=36590

I sitt beslut säger JK:

"Av utredningen framgår, såvitt nu är av intresse, att Hjelmco i ett e-brev den 3 februari 2011 vände sig till flygplatsdirektören för Bromma flygplats med en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Det ankom då på flygplatsdirektören att skyndsamt behandla bolagets begäran.

.....................

Swedavias handläggning har inte varit förenlig med bestämmelserna i TF och förtjänar kritik. Jag förutsätter att Swedavia ser över sina rutiner för e-posthantering i syfte att tillse att TFs föreskrifter om handlingsoffentlighet i fortsättningen kan uppfyllas.

.....................

Ärendet avslutat med den kritik som ligger i det ovan sagda."

JK:s beslut återfinns i PDF i det övre högra hörnet.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map