Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Riksdagsbeslut om skatt på flygbränsle

23 April 2008

Riksdagen sade den 23 april ja till regeringens förslag om beskattning av flygbränsle som förbrukas i ett luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål. Beslutet är föranlett av att det EG-rättsliga undantag som Sverige har haft på området upphörde att gälla den 1 januari 2007. Riksdagen sade även ja till att införa en särskild lagerskatt på obeskattad flygbensin. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008.

Tag del av riksdagsbeslutet och se hur omröstningsiffrorna blev. Du kan även se hur just de enskilda ledamöterna röstade.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map